Контакти: 02/ 963 12 10 | 0888 50 80 15 | office@apart-bg.com

Политика за защита на личните данни (GDPR)

ВАЖНО!

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влезе в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Ние в Апарт винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

Сигурността и защитата на всички данни, които Вие, нашите клиенти, съхранявате на нашеят сайт, винаги са били основен приоритет за нас.

"Апарт" е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "Апарт" действа в качеството си на обработващ лични данни.

"Апарт" събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги.

"Апарт" извършва следните операции с личните данни за следните цели:

  • Регистрация на потребител в уебсайта
  • Запитване за за предоставяните услуги
  • Онлайн поръчка на определена услуга
  • Онлайн покупка на продукти предоставени за онлайн закупуване

"Апарт" спазва следните принципи при съхранение на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
  • свеждане до минимум на събираните данни
  • поверителност и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
  • уведомяванe в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")
Вие имате правото да поискате от "Апарт" изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Апарт" има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
 
При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол).

Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от "Апарт" на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Ваши лични данни,  предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на "Апарт", се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга на "Апарт", се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

Ваши лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на готов продукт и всякакви други.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

"Апарт" е предприело широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители) на "Апарт", които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката, стандартите и указанията на "Апарт" по отношение защитата на лични данни.
Трансфера на данни се осъществява само по криптирана връзка!

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: https://www.cpdp.bg/. Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ

Длъжностно лице по защита на личните данни: Венцислав Кулев, адрес: гр. София, жк. Лозенец, ул. Добри Войников №15, e-mail: vkulev@apart-bg.com, тел.: 0888 508 015

За нас

Отворихме врати през 2007 година. Нашият екип е от професионалисти, за които е важно всеки детайл да бъде изпипан. Благодарение на богатия ни опит, можем да гарантираме високо качество на производство и разумна цена. В началото започнахме с рекламни услуги в сферата на дизайна и печата, а сега поехме към ново предизвикателство, а именно да творим и върху текстил. Спечелихме доверието на стотици наши клиенти, които ни избраха и заради специалното отношение към всеки, който се свърже с нашето студио.Контакт

гр. София, жк. Лозенец
ул. Добри Войников №15 | пряка на бул. Драган Цанков |
зад УАСГ и Биологическия факултет на СУ
тел.: +359 (0)888 50 80 15 | +359 (0)2 963 12 10
e-mail: office@apart-bg.com

Страница за контакт

© 2020. Apart - Рекламно студио

Designed with Bootstrap 4